joi, 17 decembrie 2015

Orhei. Magazinul universal. Универмаг

Atât de bine cunoscut tuturor orheienilor, magazinul universal din centrul orașului a fost tidicat în anii 80 ai sec. XX în spiritul arhitecturii realismului socialist.

marți, 10 februarie 2015

luni, 5 ianuarie 2015

Monumentul lui Vasile Lupu din Orhei

Monumentul se află în zona centrală a oraşului Orhei. Dezvelirea monumentului s-a produs în anul 1937. Autorul sculpturii fiind celebrul sculpror român Oscar Han, iar arhitectul Robert Kurţ. Munumentul a fost amplasat în faţa clădirii casei profesorilor din oraşul şi judeţul Orhei, stând cu faţa spre răsărit. Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o gramotă domnească. Imaginea statuară este redată în mişcare. Odată cu începutul războiului II mondial şi retragerii administraţiei româneşti din Basarabia în 1940 monumentul lui Vasile Lupu a fost evacuat peste Prut şi peste o scurtă perioadă a fost instalat in faţa hotelului Continental din Iasi. În anul 1942 a fost readus înapoi la Orhei şi instalat pe locul amplasarii iniţiale. Peste 2 ani în 1944 monumentul din nou a fost evacuat peste Prut în oraşul Craiova. În 1945 a fost readus inapoi în Basarabia şi instalat intr-un mic scuar din dreapta casei profesorilor din Orhei. Peste o perioadă a fost mutat în curtea bisericii sf. Dumitru stând în faţa lăcaşului. În 1979 a fost mutat cu cca 17 m spre vest pe un postament nou unde a stat până în anul 2001 când a fost readus aproape de locul amplasării iniţiale în centrul oraşului. Postamentul actual din piatră gălbuie de Cosăuţi are o formă octagonală, fiind amplasat pe un soclu în două trepte. Legătura dintre postament şi statuie este realizată prin intermediul unei forme cilindrice.

Dezvelirea monumentului 1937
Sf. anilor 30
Monumentul evacuat la Iaşi şi instalat pe locul unde mai devreme se afla statuia lui George G. Mârzescu.
Monumentul evacuat la Iaşi şi instalat pe locul unde mai devreme se afla statuia lui George G. Mârzescu.
Anii 42-44, monumentul readus la Orhei
Anii 42-44, monumentul readus la Orhei
Monumentul în curtea bisericii sf. Dumitru.
Post 1979, monumentul mutat puţin spre vest pe un nou postament 


Post 2001, vedere actuală

luni, 29 decembrie 2014

Orhei. Pe o stradă centrală.

Această vedere a Orheiului este probabil una din preferatele mele. Fotograful a reușit să surprindă spiritul orașului în cel mai elocvent mod. Rareori în pozele vechi putem observa atât de multe detalii importante în studierea treculului unui oraș. Cred că a fost făcută la sf. anilor 20 ai sec. XX. Când am văzut-o pentru prima dată m-am intrebat, oare unde a fost făcută, pe ce stradă? Dar, după o analiză logică a unor detalii precum ar fi: drumul, arhitectura clădirilor, trama stradală, am dedus că fotograful stă cu spatele la clădirea cooperativei din Orhei, situată în perioada interbelică pe str. Regele Ferdinand. Observăm pe una din clădiri un panou pe care a fost inscripționat cuvântul GALANTERIE și traducerea lui în ebraică sau idiș, limbă raspândită la acel moment în cadrul comunității evreiești a orașului. După care urmează alte localuri și o terasă a unei cafenele frumos amenajate. Pe partea dreaptă a drumului se află o gheretă în care probabil se vindea presa scrisă. Drumul era pavat cu piatră și prevăzut cu canal de scurgere pe centru. Actualmente, nimic din ce se observă în fotografie nu este păstrat, nici măcar trama stradală numai este cea de altă data. Pentru cei care cunosc orașul actual, puteți să va imaginați - astfel arăta intersecția străzilor actuale Vasile Lupu și Miron Costin.

marți, 22 aprilie 2014

Clădirea fostei bănci

Clădirea băncii orașului a fost construită la sf. sec XIX în spiritul arhitecturii eclectice cu influențe neoclasice.
Cladirea să păstrat până în prezent găzduind la fel sediul unei bănci comerciale.


decembrie 2016


duminică, 13 aprilie 2014

Biserica armeană sf. Maria din Orhei

Primul lăcaș sfânt al comunității armenești din orașul Orhei a fost ridicat în 1830 și inchinat sfintei Marii. Ulterior în anul 1903 pe același loc a fost zidită o nouă biserică după proiectul cunoscutului arhitect Al. Bernardazzi, ctitor fiind moșierul de origine armeană Bogdasarov. A fost realizată în spiritul stilizărilor istorice, are planul inspirat de la edificiile de cult din Armenia istorică din perioada timpurie a creștinismului. După terminarea celui de al doilea război mondial lăcașul sfânt a avut o altă funcție decăt cea inițială. Astăzi bejuteria arhitecturală din centrul Orheiului adăpostește hramul sf. cneaz Vladimir al mitropoliei Moldovei.
Foto: Vladimir Gladcov 2012.
Foto: Vladimir Gladcov 2012.

sâmbătă, 12 aprilie 2014

Caredrala sf. Dumitru din Orhei, ctitoria domnitorului Vasile Lupu

 “Binecuvântat fie numele lui Vasile Voievod carele,
prin fundaţia mănăstirilor, rechemarea limbei române prin biserici,
şi în politica prin urzirea academiei de învăţătură au întemeiat evlavia
şi naţionalitatea şi prin darurile de averi,
asigurând ajutorul acelor săraci, au meritat cununa nemuririi
şi ca un părinte a patriei – recunoştinţa strănepoţilor.” (Gheorghe Asachi)Catedrala orașului Orhei constituie pe bună dreptate una dintre cele mai importante construcţii ecleziastice păstrate până în prezent pe teritoriul Basarabiei. Biserica “Sfântul Dumitru” din Orhei a fost zidită între anii 1632-1636 şi sfinţită în 1637 cu ocazia sosirii domnitorului Vasile Lupu la Orhei. Privind arhitectura bisericii putem spune urmatoarele. Biserica este concepută în tip vechi moldovenesc mixt, pronaosul este dreptunghiular, alungit, iar intrarea în el e precedată de un pridvor închis, care însă nu vine în continuarea pronausului, conform tradiției, ci dintr-o parte și peste el, fenomen intâlnit destul de rar, se înalță turnul clopotneței. Uşa de la intrare în biserică ne uimeşte prin portalul său de piatră, cioplit în stilul celor mai frumoase tradiţii vechi moldoveneşti. Deasupra ușii Vasile Lupu a așezat o pisanie, care are pe centru stema Moldovei încadrată într-un semicerc sus și în linie dreapta jos. Pisania glăsuieşte: "Cu binevoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea sfântului Duh a ctitorit acest lăcaş în numele preaslăvitului Dumnezeu - făcător de minuni - Ion Vasile Voievod din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei şi Doamna sa Teodosia şi copii voievodului".
O frumoasă legendă pe care o mai țin minte bătrânii orheieni ne povestește despre zilele frumoase petrecute de Domnitorul Vasile Lupu împreună cu feciorul său Ioan pe malul râulețului Ivanos. Ioan fiind foarte bolnăvicios, deseori petrecea timpul pe malul ivanosului, aerul și murmurul alei limpede aduceau beneficii sănătății sale. Din aceste considerente Vasile Lupu zidește biserica Sf. Dumitru întru milostivirea lui Dumnezeu și sănătatea feciorului său.

Anii 20 sec. XX
Anii 30 sec. XX

Anii 30 sec. XX
Anul 1944, urme de bombardament


Anul 1944, urme de bombardament

Anul 1972